Nová zelená úsporám


Daňové odpočty

Díky životnímu pojištění ušetříte na daních.
Fyzická osoba

Zákon o daních z příjmů umožňuje poplatníkovi (pojistníkovi) odečíst ze základu daně z příjmů příspěvek na životní pojištění. Maximální odečitatelná částka činí jak pro zaměstnance, tak pro osoby samostatně výdělečně činné 12 000 Kč ročně.
Jaké podmínky musíte splnit?

Jde o soukromé životní pojištění (rozumí se pojištění pro případ dožití, pojištění pro případ smrti nebo dožití a důchodové připojištění)
Pojistník = pojištěný
Smlouva musí být uzavřena minimálně na pět let a minimálně do 60 let
Obsahuje-li pojištění pevnou částku na dožití, je její minimální výše 40 000 Kč u pojistek na 5-15 let a 70 000 Kč u pojistek nad 15 let

Kolik na daních ušetříte?


Měsíční pojistné Roční úspora na dani
300 Kč                  540 Kč
500 Kč                  900 Kč
700 Kč                  1 260 Kč
900 Kč                  1 620 Kč
1 000 Kč               1 800 Kč
více než 1000 Kč  1 800 Kč


Zaměstnanec

Přispívá-li vám na životní pojištění váš zaměstnavatel, můžete si z daňového základu odečíst dokonce až 30 000 Kč ročně.
Zaměstnavatel

Také pro zaměstnavatele jsou příspěvky na životní pojištění zaměstnancům výhodné.
Kalkulátor benefitů životního pojištění

Jak daňovou výhodu uplatnit?

Na začátku každého roku vám Pojišťovna  zašle potvrzení o zaplaceném pojistném za uplynulý rok.

Pokud nepodáváte přiznání daně z příjmů fyzických osob sami, pouze předložíte potvrzení ve své mzdové účtárně.
Pokud daňové přiznání podáváte finančnímu úřadu sami, přiložte k němu potvrzení zaslané pojišťovnou
První rok pro daňové odpočty je třeba přiložit k potvrzení také kopii pojistné smlouvy nebo pojistky

V případě dotazu se obraťte na naše finanční poradce zde

  • O společnosti
  • Aktuality
  • Napište nám
  • Fotogalerie
  • Naši partneři