Jaroslav Brhel
tel: 732 901 426
brhel@krompl.cz

Richard Urban
tel:737 558 925
urban@krompl.cz

Vlastislav Bruštík
tel: 776 660 090
brustik@krompl.cz

Nová zelená úsporám

PROČ CHODIT DO BANKY? VYUŽIJTE BEZPLATNÉ SLUŽBY HYPOTEČNÍHO MAKLÉŘE!

Chcete si koupit dům, byt nebo stavební parcelu a nemáte dostatek vlastních prostředků? Pokud máte pravidelné příjmy, můžete si zažádat o hypotéku a peníze vám půjčí banka. Hypotéku na koupi lze vyřídit rychle a jestli máte vyhlédnutou nemovitost, bydlet můžete během několika týdnů.

Jaké nákupy lze hypotékou financovat:

Koupě bytu
Koupě rodinného domu
Koupě chaty nebo chalupy
Koupě stavebního pozemku
Koupě bytového domu
Koupě dalších nemovitostí (nebytové prostory, zemědělské usedlosti apod.)

Pro koho se hodí?

Hypotéka na koupi je vhodná pro klienty, kteří chtějí koupit a bydlet. Často však kupujete starší nemovitost, která vyžaduje rekonstrukci, případně kupujete byt v družstevním vlastnictví a situace se může nepatrně zkomplikovat.
Koupě a rekonstrukce

Jedná se o kombinaci dvou účelů a v principu to není žádný problém. Ne každá banka je však vhodná pro financování rekonstrukce, a proto je potřeba výběr banky pečlivě zvážit. Dalším úskalím může být výše zástavní hodnoty kupované nemovitosti. Pokud nemáte vlastní zdroje, bez kombinace s dalšími produkty (úvěr ze stavebního spoření) se prakticky neobejdete. V takovém případě doporučujeme situaci konzultovat s naším hypotečním makléřem.
Pořízení družstevního bytu, obecního bytu, nemovitosti z dražby

Pro pořizování těchto nemovitostí, u kterých nelze v okamžiku koupě zřídit zástavní právo, mají některé banky speciální produkt - předhypoteční úvěr, nebo poskytnou úvěr dočasně bez zajištění nemovitostí na základě budoucí zástavní smlouvy. V takových případech lze úvěr standardně řešit pouze tehdy, pokud má klient jinou nemovitost do zástavy. Naši odborníci vám poradí, které banky tyto úvěry nabízejí.
Cena

Pokud máte možnost financovat část záměru (alespoň 15 % kupní ceny) z vlastních prostředků (vklady na účtech, stavební spoření), jste ve výhodě, protože se tímto dostanete do příznivějšího pásma úrokové sazby. Na klienty, kteří potřebují financovat z úvěru 100 % záměru, mají banky zpravidla přísnější metr a vyšší je zpravidla i úroková sazba.

V případě koupě jsou prostředky z hypotéky zpravidla čerpány jednorázově, což klientovi ušetří část nákladů spojených s postupným čerpáním, které se nejčastěji uplatňuje při výstavbě nemovitosti. U koupě bytu lze ušetřit finanční prostředky i za odhad, některé banky posuzují zástavní hodnotu bytu na základě cenové mapy, fotodokumentace a údajů o kupované nemovitosti – toto posouzení je většinou zdarma.


Výhody:

odečitatelnost zaplacených úroků z úvěru od základu daně z příjmů, při splnění zákonných podmínek
jednoduchost produktu a rychlost vyřízení
rychlost čerpání prostředků a tedy i rychlá realizace vašeho záměru
možnost výběru mezi všemi bankami

Nevýhody:

riziko neschválení úvěru a propadnutí rezervačního poplatku u realitní kanceláře
prostředky jsou poskytovány pouze na financování kupní ceny, nelze použít na modernizaci či rekonstrukci koupeného bytu

Na co dát pozor?

Již na samotném začátku při podpisu rezervační smlouvy na nemovitost je nutná maximální obezřetnost. Je potřeba mít jistotu, že máte zajištěno financování, aby vám rezervační poplatek nepropadl. Rezervační smlouva obsahuje termín úhrady kupní ceny nebo podmínky podpisu kupní smlouvy, tyto termíny musí být reálné! Kupní smlouva obsahuje mimo jiné ujednání o způsobu úhrady kupní ceny, tento postup musí být v souladu s podmínkami čerpání hypotečního úvěru.

Dalším úskalím může být ocenění kupované nemovitosti. Při koupi rodinných domů se stává, že dům vykazuje značné opotřebení a banka bude vyžadovat rekonstrukci nemovitosti, aby byla splněna podmínka vhodné zástavy. Pro vás to znamená vyšší úvěr a komplikovanější způsob financování. Ale pozor. I když nemovitost vysoké opotřebení nemá, nemusí zástavní hodnota nemovitosti odpovídat kupní ceně. V takovém případě vám banka nepůjčí na celou kupní cenu a rozdíl budete muset dofinancovat z dalších zdrojů (úvěr, úspory apod.)


Hypoteční makléř radí:

než podepíšete rezervační smlouvu, doporučujeme mít již předpřipravenou nabídku financování včetně prověření, že financování vybrané nemovitosti je reálné. Hypoteční makléř je schopen vám připravit více variant financování, takže budete mít i záložní řešení pro případ, že zvolená banka úvěr neschválí
před podpisem rezervační smlouvy je potřeba zkonzultovat v ní uvedené termíny. Domluvit s prodávajícím či realitní kanceláří způsob úhrady kupní ceny a vše sladit s úvěrovými podmínkami banky. Svěřte toto do rukou odborníků, předejdete tak nemilým překvapením, kdy nebude možné schválený úvěr čerpat
kupní smlouvu pečlivě pročtěte, obsahuje závazné termíny a sankce za nedodržení podmínek, vše musí být v souladu s podmínkami úvěrové smlouvy. Kupní smlouva též určuje způsob předání peněz prodávajícímu. I zde doporučujeme poradu s odborníkem, abyste předešli situaci, kdy uhradíte kupní cenu, ale majiteli nemovitosti se nestanete
zástava je u hypotéky pro banku klíčová. Obzvláště pokud kupujete starší nemovitost a chcete mít jistotu, že odhadní cena bude odpovídat kupní ceně, doporučujeme sjednání nezávazné prohlídky nemovitosti spolu s odhadcem banky. Hypoteční makléř vám rád tuto službu zprostředkuje. Máte pak větší jistotu, že vše dopadne podle vašich představ

Obraťte se na naše hypotéční specialisty...

Jaroslav Brhel
tel: 732 901 426
brhel@krompl.cz

Richard Urban
tel:737 558 925
urban@krompl.cz

Vlastislav Bruštík
tel: 776 660 090
brustik@krompl.cz

  • O společnosti
  • Aktuality
  • Napište nám
  • Fotogalerie
  • Naši partneři