Geodezie

Geodezie :

Vít Randýsek
tel: 736 107 565
randysek@krompl.cz

Nová zelená úsporám

GEODEZIE

Firma KROMPL s.r.o. nabízí veškerý sortiment geodetických prací v katastru nemovitostí i v inženýrské geodézii po celé ČR.

Práce v katastru nemovitostí :

• Geometrické plány
zaměřování budov, rozestavěné stavby, novostavby ke kolaudaci, rekreační chaty, hospodářské a výrobní objekty

• Dělení pozemků a budov
reálné rozdělení nemovitostí, oddělování pozemků o dané výměře, zaměřování stavebních míst, zaměření změn hranice

• Geometrické plány na věcná břemena
věcná břemena k pozemku (právo chůze, studny apod.), věcná břemena v ochranném pásmu inženýrských sítí, věcné břemeno užívání apod.

• Vytyčování hranic pozemků
vytýčení vlastnické hranice parcely, hranice přídělů a scelení, zeměměřické práce při restitucích pozemků, vytýčení hranice v terénu neznatelné

• Služby v oblasti poradenství
poradenství v oblasti kupních a převodních smluv, informace o potřebných dokladech pro vklad do katastru nemovitostí, odborné zastoupení při jednání s katastrálním úřadem

Práce v inženýrské geodézii :

• Pro obce a města
vytvoření přehledných map a plánů, podklady pro projekty, zaměření dokončených inženýrských sítí, podklady pro pasport kanalizací, zpracování technické mapy města, digitalizace a vektorizace map a plánů, software k využití digitálních map a dat

• Pro správce a projektanty inženýrských sítí
vyhotovení podkladů pro projekt, dokumentace skutečného provedení staveb, doměření, sjednocení a digitální zpracování stávajících dokumentací, vybudování vytyčovacích sítí, věcné břemeno, zřizování a provozování vedení

• Pro stavební firmy
zaměření podkladů pro projekt stavby, vytyčování staveb, kontrolní měření sedání, posunů a svislosti, zaměření dokumentace skutečného provedení stavby, určování výšek, měření profilů, výpočet kubatur, služby odpovědných geodetů

• Speciální práce
zaměření jeřábových drah, vyhotovení základní a požární mapy závodu, přesné měření délek a výšek, vyhotovení speciálních tematických map, jednoduché i komplexní pozemkové úpravy

  • O společnosti
  • Aktuality
  • Napište nám
  • Fotogalerie
  • Naši partneři