Zelená úsporám :

Michal Martinka
tel: 774 709 427
jednatel@krompl.cz
martinka@krompl.cz
 
Pavel Blahout
tel: 604 375 935
jednatel@krompl.cz
blahout@krompl.cz

Nová zelená úsporám

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2013 :

Naše firma je odborným dodavatelem zapsaná v SOD pro NZÚ2013 a jsme schopni pro Vás zajistit kompletní vyřízení žadosti včetně projektu a následné realizace. - pro Vás kompletní servis a naprosto bez starostí s jistotou získaní dotace...!!!

1. výzva NZÚ 2013

1. Výzva Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu Nová zelená úsporám 2013.

Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů, a to jak fyzické osoby,tak i právnické osoby.

V rámci Výzvy budou podporována následující opatření (podrobněji specifikovaná v Příloze II Směrnice):

1. Oblast podpory A – Snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů
2. Oblast podpory B – Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností
3. Oblast podpory C – Efektivní využití zdrojů energie
4. Oblast podpory D – Podpora na přípravu a zajištění realizace podporovaných opatření
5. Oblast podpory E – Bonus za kombinaci vybraných opatření

Příjem žádostí bude zahájen 12. srpna 2013 a ukončen vyčerpáním stanovené alokace, nejpozději však 29. listopadu 2013.

Pro 1. výzvu je vyčleněna jedna miliarda korun.

Více informací naleznete v textu výzvy a její příloze.

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech.

Žádosti o dotace jsou přijímány výhradně elektronicky a to na základě časově omezených výzev. Žádosti je možné podávat před zahájením, v průběhu nebo po ukončení realizace podporovaných opatření, která proběhla po 1. 1. 2013. Finanční prostředky Programu musí být vyčerpány do konce roku 2014.
Základní členění Programu

Program je členěn do těchto základních oblastí podpory:

A. Snižování energetické náročnosti stávajících budov rodinných domů

A.1. Hladina 1
A.1.1. Hladina 1, požadavek na splnění hodnoty průměrného součinitele prostupu tepla obálkou budovy
A.1.2. Hladina 1, požadavek na splnění hodnoty měrné roční potřeby tepla na vytápění
A.2. Hladina 2
A.3. Hladina 3

B. Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností

B.1. Hladina 1
B.2. Hladina 2

C. Efektivní využití zdrojů energie

C.1. Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)
C.1.1. Kotle na biomasu s ruční dodákou paliva
C.1.2. Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
C.1.3. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem
C.1.4. Krbová kamna na biomasu s výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
C.1.5. Tepelná čerpadla systému voda - voda
C.1.6. Tepelná čerpadla systému země - voda
C.1.7. Tepelná čerpadla systému vzduch - voda
C.1.8. Plynové kondenzační kotle
C.2. Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A)
C.2.1. Kotle na biomasu s ruční dodákou paliva
C.2.2. Kotle na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
C.2.3. Krbová kamna na biomasu s teplovodním výměníkem s ruční dodávkou paliva a uzavřené krbové vložky s teplovodním výměníkem
C.2.4. Krbová kamna na biomasu s výměníkem se samočinnou dodávkou paliva
C.2.5. Tepelná čerpadla systému voda - voda
C.2.6. Tepelná čerpadla systému země - voda
C.2.7. Tepelná čerpadla systému vzduch - voda
C.2.8. Plynové kondenzační kotle
C.3. Instalace termických solárních systémů
C.3.1. solární systém pro přípravu teplé vody
C.3.2. solární systém pro přípravu teplé vody a přitápění
C.4. Instalace systémů nuceného větrání se zpětným získáváním tepla (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)

D. Podpora na přípravu a realizaci podporovaných opatření

D.1. Zpracování odborného posudku pro oblast podpory A
D.2. Zajištění odborného technického dozoru stavebníka pro oblast podpory A
D.3. Zpracování odborného posudku a měření průvzdušnosti obálky budovy pro oblast podpory B
D.4. Zpracování odborného posudku pro oblast podpory C.2

E. Bonus za kombinaci vybraných opatření

E.1. Kombinační bonus při současné realizaci opatření z oblasti podpory A a podoblasti podpory C.3
E.2. Kombinační bonus při současné realizaci opatření z oblasti podpory A, podoblasti podpory C.3 a podoblasti podpory C.1
E.3 Kombinační bonus při současné realizaci opatření z podoblasti podpory C.2 a podoblasti podpory C.3

Kdo může žádat o podporu

Žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných domů a to jak fyzické, tak právnické osoby.
Cíle Programu

Cílem Programu je zlepšení stavu životního prostředí snížením emisí skleníkových plynů prostřednictvím snížení energetické náročnosti budov a podpory výstavby domů s velmi nízkou energetickou náročností a efektivním využitím zdrojů energie.
Seznam odborných dodavatelů a Seznam výrobků a technologií

Seznam odborných dodavatelů a Seznam výrobků a technologií mají zajistit minimální standard kvality jak poskytovaných služeb, tak výrobků a technologií zapojených do Programu.

Oba seznamy jsou otevřené pro všechny dodavatele a výrobky, které splní předem stanovené podmínky Programu. Zápis do seznamů je bezplatný.

  • O společnosti
  • Aktuality
  • Napište nám
  • Fotogalerie
  • Naši partneři