OSTATNÍ SLUŽBY

Nová zelená úsporám

OSTATNÍ SLUŽBY

Doplňkové služby :

• penzijní pojištění
• stavební spoření
• úvěry pro fyzické i právnické osoby

Služby makléře :

analýza skutkového stavu
Tato činnost spočívá v seznámení se s činností předmětné firmy naším zaměstnancem, který zjišťuje možná pojistná nebezpečí, která vycházejí z dané provozní činnosti zkoumané společnosti a analyzuje současné pojistné krytí se zjištěnou skutečností.

pojistná strategie
Na základě odborné analýzy, kterou zpracovávají naši kvalifikovaní zaměstnanci na našich pobočkách, nebo přímo v ústředí společnosti i v kooperaci s odborníky příslušných pojišťoven a také na základě právního rozboru dané skutečnosti, volíme vhodnou strategii pojistného krytí. Tuto pak předkládáme klientovi ke zvážení a rozhodnutí.

likvidace pojistných událostí
V případě pojistné události, kterou nám klient nahlásil, zjišťujeme u klienta faktický stav a rozsah škody a následně tuto skutečnost v zastoupení klienta oznamujeme příslušnému pojistiteli. Po celou dobu likvidace monitorujeme pojistnou událost a dohlížíme na plnění závazku plynoucí z pojistné smlouvy ze strany pojišťovny.

právní poradenství
V případě přání klienta můžeme poskytnout přímou, nebo v závažnějších případech i zprostředkovanou právní pomoc, která má souvislost s předmětem naší činnosti.

  • O společnosti
  • Aktuality
  • Napište nám
  • Fotogalerie
  • Naši partneři