Pasivní a nízkoenergetické domy

Pasivní a nízkoenergetická výstavba :

Michal Martinka
tel: 774 709 427
jednatel@krompl.cz
martinka@krompl.cz
 
Pavel Blahout
tel: 604 375 935
jednatel@krompl.cz
blahout@krompl.cz

Nová zelená úsporám

Pasivní domy - nejlepší volba pro Vás....

Domy s energetickou spotřebou blízkou nule. Jen takové bude možné stavět po roce 2020, alespoň podle novelizované směrnice Evropské unie. Jak blízkou nule se zatím neví, ale nejspíš budou odpovídat dnešním pasivním domům.

Jaký je pasivní dům?????

Pasivní a nízkoenergetický dům, co přesně tedy tyto pojmy znamenají? Tyto stavby jsou charakteristicke velice nízkou potřebou tepla na vytápění a to až pětkrát nižší než běžná stavba.
Tyto vlastnosti jsou dány především pečlivou izolací domu a využití právě pasivních zisků jako je sluneční záření a také vnitřní zisky od lidí a zařízení. A proto tyto domy potřebují minimální dotápění. Domy nízkoenergetické dům jsou domy, které mají spotřebu nižší zhruba o polovinu oproti běžné výstavbě. Ovšem nezbytná je dobrá izolace a dobré provedení. Úspory energie zde však již nejsou tak znatelné. Pokud bychom tyto domy přirovnali k autům, pak je pasivní dům špičkový vůz s moderním motorem a elektromotorem o spotřebě 1,5 litru, nízkoenergetický dům úsporný sedan se spotřebou kolem 6 litrů a běžná výstavba starší auto o spotřebě 13 litrů.

Velký omyl!!!!
Je pokud se domniváte, že kvalitní pasivní dům musí stát stejně ja luxusní automobily. Tento příměr, který platí pro spotřebu domu na vytápění a ohřev vody, už ale neplatí pro pořizovací cenu domu. V dnešní době už lze kvalitní pasivní dům postavit za cenu běžného domu, ovšem ne každá stavební firma je toho schopná, stejně tak jako ne každá automobilka má v nabídce hybridní motory do svých automobilů.

Podle této normy TNI 730329 musí pasivní dům v ČR splnit v následující podmínky:
• splnění doporučených hodnot dle ČSN 730540-2 pro součinitel prostupu tepla jednotlivých konstrukcí na systémové hranici
• průměrný součinitel prostupu tepla Uem <= 0,22 W/(m2K)
• zajištění přívodu čerstvého vzduchu do všech pobytových místností
• účinnost zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu ŋ >= 75 %
• neprůvzdušnost obálky budovy - ve fázi přípravy stavby - (n50 <= 0,6 [1/h])
• nejvyšší teplota vzduchu v pobytové místnosti θa,max <= 27 °C (bez strojního chlazení)
• měrná potřeba tepla na vytápění do 20 kWh/m2 za rok
• potřeba přimární energie z neobnovit. zdrojů na vytápění, přípravu teplé vody a techn. systémy domu <= 60 kWh/m2 za rok

  • O společnosti
  • Aktuality
  • Napište nám
  • Fotogalerie
  • Naši partneři